Bolagets verksamhet har upphört från och med 30.04.2016. Vid eventuella ärenden kan ni fortfarande kontakta Bengt Björk.
Tel 0400 580398.

Bengt Björk Design har verkat och betjänat i 33 år. Stort TACK till alla kunder och samarbetspartners!